دانلود پروژه مرمت کامل خانه موذن الدعوه در شهرستان بروجرد


دانلود پروژه مرمت کامل خانه موذن الدعوه در شهرستان بروجرد

چکیده مرمت کامل خانه موذن الدعوه

خانه موذن الدعوه ( مستجاب ) در داخل شهر بروجرد واقع در محله قودغون کوچه معروف به سید هااست. این بنا تلفیقی از آجر ، کاهگل و سنگ می باشد، این بنا مربوط به دوره قاجار می باشد ،سبک خانه پیرو سبک اصفهانی است ( شامل فضای باز و بسته ، محور تقارن و تشکیل شده از دو قسمت تابستان نشین و زمستان نشین است).
سر در این بنا دارای یک قوس جناقی نسبتأ بزرگی است کن مصالح به کار رفته در آن آجر و کاهگل می باشد.در حیاط خانه برای جدا کردن قسمت های مختلف از نیم ستونهای آجری استفاده شده است.تزیئنات آجری بنا به شکل (راسته خفته ، گل افشان و لبه بام از نوع بارانداز ریز) و دارای دو پنجره اورسی شکل در دو قسمت تابستانی و زمستانی می باشد. و همچنین جنس مصالح پشت بام از نوع کاهگل می باشد.
در داخل بنا تزیئنات با گچ که همراه با رنگ های (زرد،ارغوانی ) و پنجره های رنگی به فضای آرام و بدیع را ایجاد کرده است.
سقف طبقه همکف به شکل طاق آهنگ و طبقه اول به صورت تیر پوش می باشد…
((( اکثر آسیب های این بنا از نوع بصری است و به دلیل نفوذ رطوبت به دیوارها، سقف و گچبری های آن ریخته است با توجه به نوع کار بری برای طرح مرمت پیشنهاد می شود)))

خانه قدیمی مؤذن(مستجاب الدعوه)

خانه قدیمی موذن که در گذشته با نام مستجاب الدعوه نیز نامیده می شده در محله قدغون (رازان) و کوچه معروف به “سیدها” واقع شده در واقع متعلق به یکی از مالکین بزرگ شهر به نام «امیر امنیه» بوده که براساس شنیده‌ها آن را به خانواده مستجاب اهداء نموده است. این منزل قدیمی از ویژگی خاصی به لحاظ نماسازی به جهت استفاده از عناصری مانند نیم ستون‌های آجری تزیینی همراه با سر
ستون و پایه ستون هایی زیبا در تمامی نماهای داخلی ساختمان ‌برخوردار است.
زمان ساخت بنا در اواسط دوره قاجار(حدود 150 سال پیش) است وجود چند ‌آب انبار کوچک،‌چند باب حمام از وجود مرکز محله ای در نزدیکی آن می باشد . خانه مذکور در حدود 645 متر مربع وسعت دارد که شامل یک سر در ورودی نسبتاً‌ بزرگ با قوس جناغی، ‌حیاط (صحن)‌و دو واحد ساختمان در سمت شمال و جنوب ساختمان می‌باشد. بخش شمالی در دو طبقه احداث شده،که با دو پلکان آجری و دو قوس بلند هلالی قرینه به در نماب بیرونی به سه قسمت تقسیم شده است. سقف هر دو طبقه با تیرهای چوبی پوشیده شده و تمامی نمای آن با نیم ستون آجری تزیینی و آجر کاریهای خفته و راسته با تلفیق کاشی نما سازی شده اند. احداث شده است.از ویژگیهای بارز این بنا استفاده از نیم ستونهای تزیینی آجری است که با تقسیم نماهای داخلی به ویژه در نمای دیوار حیاط، طاقنماهای زیبا و گوناگونی که تلفیقی از آجر و کاشی هستند،در آنها ایجاد و ‌نما‌سازی شده اند.

دسترسی ها به خانه موذن الدوعوه

خانه موذن الدوعوه ( مستجاب) از سه مسیر قابل دسترسی می باشد. مسیر اصلی در جه یک ( از سمت خیابان سعدی و کوچه شعبان زاده ،قابل دسترسی می باشد). مسیر درجه دوم (این مسیر هم مانند مسیر قبلی از خیابان سعدی به کوچه تنه کار قابل دسترس می باشد.)، مسیر درجه سوم (که از سمت خیابان نسیم (قودغون) به کوچه رضا معماران و به خانه مزکور قابل دسترس می باشد).
مسیر اصلی که برای دسترسی و راه ارتباطی که پیشنهاد می شود برای خانه موذن الدوعوه مسیر شماره یک یعنی( از سمت خیابان سعدی ،کوچه شعبان زاده)،
در این مسیر یک پارک (پارک سعدی) یک مسجد(مسجد ابولفظل) قرار گرفته است این مسیر عرض بیشتری نسبت به دیگر مسیر ها دارد.

معرفی بنا خانه موذن

خانه موذن در حدود 645 متر مربع وسعت داشته که شامل یک سر در ورودی نسبتاً‌ بزرگ با قوس جناغی،‌حیاط (صحن)‌و دو واحد ساختمان در سمت شمال و جنوب ساختمان می‌باشد. بخش شمالی (زمستانی)‌در دو طبقه احداث شده،‌طبقه همکف که نسبت به کف حیاط پائین‌تر می‌باشد. مشتمل بر یک اتاق چلیپایی (شبیه چهار صفه) در وسط و دو اتاق بزرگ و طولانی در طرفین آن است که هر کدام با یک در ورودی در وسط و دو پنجره به بیرون راه دارند. طبقه اول بنا از طریق دو پلکان آجری و دو قوس بلند هلالی به عنوان وردی بصورت قرینه با حیاط مرتبط می‌شوند و از یک اتاق بزرگ (شبستان) با یک پنجره بزرگ اورسی ظریف با شیشه‌های رنگی در وسط و دو اتاق در طرفین تشکیل شده است. داخل اتاقهای این طبقه طاقچه و رواقهای متعددی وجود دارد که آن را از حالت یکنواختی خارج و جلوه زیبای به آن داده است. سقف هر دو طبقه این بخش با تیرهای چوبی پوشیده شده و تمامی نمای آن با پنج نیم ستون آجری تقسیم بندی شده که در هر بخش دارای دو یا سه پنجره با قوس خفته کمانی شکل که با تلفیقی از آجر و کاشی تزیین شده‌اند.
مقدمه ای از پروفسور کارلوچوسکی 5
چکیده 6
معرفی اجمالی شهرستان بروجرد 8
موقع نسبی 9
ویژگیهای طبیعی شهرستان بروجرد 10
توپو گرافی شهرستان بروجرد 11
اقلیم شهرستان 11
شناخت بنا وموقعیت جغرافیایی 12
شهر بروجرد 12
خانه قدیمی مؤذن(مستجاب الدعوه) 13
دسترسی ها 17
معرفی بنا 22
پلان ٰ نما ٰ مقطع 25
مورفولوژی 30
مصالح به کار رفته در سااختمان 32
آجر 35
چوب 48
مزایای چوب 50
موارد مصرف چوب 51
کاربرد سنگ 53
سنگ لاشه 54
سنگ بادبر 55
سنگهای آهکی 55
سنگهای رسوبی 56
انواع سنگ ها در تقسیم بندی کلی و ساختاری 56
آسیب نگاری وآسیب شناسی 57
آسیب شناسی 72
الف- انواع سبکهای مرمت 76
انواع مرمت 77
روشهای مختلف باززنده‌سازی 78
مرمت تکمیلی 78
مرمت در دوره رنسانس (قرن ۱۴ الی ۱۶) 79
مرمت در دوره باروک 79
سیستم معماریکلاسیک 80
منشور آتن درباره‌ی مرمت یادمان های تاریخی 83
نتابج و تصمیم گیری های کلی کنفرانس آتن 85
اقدامات اجرایی و قانونگذاری راجع به یادمان های تاریخی 86
ساماندهی زیبایی شناختی یادمان های باستانی 87
مرمت یادمان ها 88
فرسودگی یادمان های باستانی 89
حفاظت از یادمان ها و تشریک مساعی بین الملل 91
ارزش مستند سازی بین المللی 94
منشور بین المللی حفاظت و مرمت یادمان ها ومحوطه ها 95
تعریف‌ها 97
مرمت 99
محوطه‌های تاریخی 100
حفاری 101
نظریه ها وشخصیت ها در سیر تکامل مرمت وباز زنده سازی 102
اوژن ویوله لودوک (1879- 1814) 102
جان راسکین : (1900- 1818 ) 103
کامیلو بویی تو: (1914-1846) 104
لوکا لبترامی (1933-1854) 106
آسیب های ساختمان وراه های درمان 107
انواع ترک 107
ترک پایدار 108
ترک فراخ و عمیق 109
شناسایی و تعمیر ترک 109
تعمیر ترک مویی 110
تعمیر ترک نیمه عمیق 111
تعمیر ترک عمیق 112
تعمیر ترک گوشه دیوار 112
ترک های افقی و عمودی در محل نعل درگاه 114
به وجود آوردن پیوند در ترک فراخ وعمیق 115
رفع ترک اطراف ستونهای فلزی 116
رفع موی ترک مسیر ستونها 117
ترک در تکیه گاه قوس 119
رفع ترک در قوسهای مخفی 121
رطوبت وروش درمان 123
روش پیشگیری 124
پیشگیری رطوبت بالا روند به روش سیستماتیک 126
عایق کاری 127
عایق رطوبتی با استفاده از ورق های فلزی 128
عایق بندی به وسیله فلز “بولیتین” 129
کانال سازی داخلی و خارجی ساختمان(نایکش) 129
روش اجرا 130
زهکشی در اطراف ساختمان 131
پیشگیری به وسیله کفسازی 132

این فایل دارای 137 صفحخ به صورت word میباشد.


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 152

دیدگاه های کاربران (0)

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه مجتمع تجاری زیست خاور مشهد معایب دسترسی ها عملکرد فضاها و.... ...

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر و معماری ییل معایب محل قرارگیری دانشگاه آنالیز پلان های طبقات معمار ...

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه آرامگاه خواجه ربیع مشهد و آسیب شناسی های بنا برای درس های آشنایی با مرمت و معماری اسلامی و... موقیعت قرار گیری پلان نما ...

برج های خرقان

برج های خرقان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل درمورد برجهای خرقان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل برج های خرقان که بصورت فایل پاورپوینت و مناسب برای ارائه دادن و کنفرانس می باشد برج های ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاورپوینت تجزیه و تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد ...

رم کولهاس

رم کولهاس

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها ی معماری معاصر با موضوع رم کولهاس که از معماران بزرگ است را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب: بیوگرافی رم کولهاس و ...

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل برج پیزا علت کج بودن برج پیزا -موقعیت قرارگیری معماران ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما