دانلود رساله و مطالعات معماری بیمارستان کودکان سرطانی


دانلود رساله و مطالعات معماری بیمارستان کودکان سرطانی

چکیده
سرطان کودکان هرچند که یک یا دو درصد از کل سرطان‌ها را در برمی‌گیرد؛ اما از آنجا که در سنین کودکی بروز می‌کند، بسیار بااهمیت است. تقریباً‌ سالانه از هر صدهزار کودک و نوجوان زیر 15 سال، بین 15 تا 20 نفر به سرطان مبتلا می‌شوند. مطابق آخرین آمارهای ارائه شده بیش از 35 درصد جمعیت ایران زیر 15 سال سن دارند و از اینرو آمارهای بیماری‌هایی که کودکان و نوجوانان را در این سنین درگیر می‌کند در کشور ما بیش از سایر نقاط دنیاست. با این حال، سرطان کودکان را می‌شود یک بیماری علاج‌پذیر تلقی کرد – امروزه 80٪ این دسته از بیماری‌ها به طور کامل بهبود پیدا می‌کنند و اگر بیماران به موقع به پزشک مراجعه کنند درمان قطعی به 95٪ هم می‌رسد. در ایران در شهرهای کوچک، امکانات کمتری برای تشخیص و درمان سرطان وجود دارد؛ اما در چند سال اخیر، مردم نسبت به گذشته آگاهی‌ بیشتری نسبت به این بیماری پیدا کرده‌اند و هنگامی که با مشکلاتی از این دست مواجه می‌شوند به مراکز درمانی پیشرفته و شهرهای بزرگ مراجعه می‌کنند. این عامل سبب می‌شود که در این قبیل مراکز درمانی، با رشد چشمگیر تعداد کودکان سرطانی روبه‌رو باشیم.
در طراحی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی- درمانی، به دلیل اهمیت بالای ماهیت کاربری که با سلامت روح و جسم انسان در ارتباط است و نیز حاکم بودن روابط پیچیده عملکردی )روابط برون بخشی و درون بخشی بیمارستان( در آن،توجه به الزامات طراحی مناسب نقش حیاتی دارد. یکی از این الزامات استفاده صحیح از نور روز است. از دیگر سوی در اقلیم های سرد و کوهستانی اهمیت توجه به نور روز برای ایجاد محیطی شفابخش بیشتر احساس می شود، زیرا این اقلیم ها با روزهای ابری و کم نور بیشتری روبرو هستند. نوشته حاضر در صدد است که با اتکاء به مطالعات و تحقیقات تجربی و میدانی معتبر انجام شده )در مورد تأثیر نور روز در بیمارستان ها ( به تشریح اثرات جسمی و روحی نور روز بر بیماران بپردازد. سپس با استخراج ویژگی های نور روز مناسب حاصل از نتایج و یافته های پیشین و نیز استانداردهای معتبر درباره نور روز و همچنین با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، راهکار کالبدی مناسب برای استفاده بهینه از نور روز در اتاق های بستری در اقلیم سرد و کوهستانی ارائه می شود، که شامل ابعاد مناسب پنجره ها، به منظور فراهم آوری موجبات ورود نور روز به میزان کافی به اتاق بستری، جهت گیری صحیح ساختمان، و ویژگی های سایه بان، مناسب اتاق بستری )به منظور جلوگیری از ورود تابش مستقیم آفتاب( در منطقه مذکور است. البته لازم به ذکر است که این روند طراحی و مدل سازی در سایر اقلیم ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه :
سرطان _مسائل روحی کودکان- مشکلات روانی- بیمار- بیماری- عصبی- روانشناسی- احساسات- کمپ- رنگ –نور- نور روز، سلامت جسم و روح، شفابخشی معماری.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول(ضرورت طرح)

1-1مقدمه …………………….. 2
1-2ضرورت طرح …………………….. 5
1-3شرح مسئله ………………………………. 6
1-4اهداف پروژه…………………………..7
1-5موارد کاربردی……………………………………7
فصل دوم(مبانی نظری)
2-1-مقدمه …………………………….. 9
2-1-1کودک چیست…………………………..9
2-2 معرفی سرطان ………………………..10
2-2-1- تاریخچه سرطان…………………11
2-2-2سرطان در کودکان…………………..12
2-2-3علت ایجاد سرطان…………………..12
2-2-4مسائل روحی کودکان سرطانی…………………………..13
2-2-5نکات مهم در هنگام ملاقات با یک بیمار سرطانی ………………………………….. 14
2-2-6بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان ……. 16
2-2-7انواع روش های درمان سرطان کودکان ………………… …….17
2-2-7-1هورمون درمانی ……………………………18
2-2-7-2 جراحی ….. ………………. …….18
2-2-7-3 شیمی درمانی……………….. ……….19
2-2-7-4 پرتو درمانی………….. .. ……….20
2-2-7-4-1 پرتو درمانی خارجی……………………………20
2-2-7-4-2 پرتو درمانی داخلی ………………………..21
2-2-7-5 درمان زیست شناختی…………………………….21
2-2-7-6 پیوند سلول های بنیادی……………….21
2-2-7-6-1 انواع پیوند سلول های بنیادین……………..22
2-2-7-7 درمان های جانبی…………………………….22
2-2-7-8 تغذیه درمانی…………. ……………….22
2-2-7-9 توانبخشی … … ….. ….. ……….23
2-2-7-10 فیزیو تراپی………………….23
2-2-7-11 بازسازی بدنی……………………………23
2-2-7-12 ماساژ درمانی…………………..23
2-2-7-13 طب سوزنی……. ………………………..23
2-2-7-14 آریکولوتراپی…………………. ………24
2-2-7-15 آب درمانی………… ……. ……….24
2-2-7-16موسیقی تراپی……………………………..24
2-2-8 انواع سرطان های شایع در کودکان ودرمان آنها………..25
2-2-8-1 وسمی یا لوکمی یا سرطان خون …………25
2-2-8-1-1 درمان…………………………………………..25
2-2-8-2 بیماری های سیستم لنفاوی…………….27
2-2-8-2-1 درمان سرطان لنفاوی……………………28
2-2-8-2-2 پیوند سلول های بنیادین………… ………..28
2-2-8-2-3 شیمی درمانی سرطان لنفاوی هاچکین ………..28
2-2-8-3 لوسمی ها ……………………28
2-2-8-4 لنفوم ها……………………29
2-2-8-5 تومورهای سیستم عصبی……………29
2-2-8-6 تومورهای استخوانی……….29
2-2-8-7 دیگر تومورهای سخت…………………………………….30
2-2-9 انواع تومورهای مغزی …………………………33
2-2-10 فعالیت بدنی در مبتلا به سرطان ………….38
2-2-10-1هدف از داشتن برنامه های ورزشی …………..38
2-2-11 کودک؛درمان و معماری …………………………39
2-2-11-1کودک و بستری شدن …………………..39
2-2-11-2معماری و درمان ……………….41
2-2-11-3 تئوری محیط های درمانگر…………………………43
2-3- تسریع روند بهبودی بیماران با طراحی مناسب پنجر ه های اتا ق های بستری …………… 45
2-3-1 اصطلاح معماری شفابخش ………………………. ………. 45
2-3-2 تاثیرات نور روز بر بیماران ……………………………………….. ………………. 46
2-3-2-1 کنترل سیستم روزی بدن…………………….46
2-3-2-2 تاثیر بر خلق وخو و قوه ادراک………………… …….47
2-3-2-3 کاهش طول اقامت در بیمارستان و کاهش مصرف دارو های مسکن……….47
2-3-3 تاثیر مستقیم بر واکنش های حیاتی شیمیایی در داخل بدن. ……. ……….. …….. 48
2-3-4 نور روز مناسب چه ویژگی هایی دارد؟ ………………………………………………48
2-3-5 جهت گیری صحیح ساختمان……………… …………….. ………. ………………..48
2-3-6 شکل مناسب پنجره ها………………………………..48
2-3-7 محاسبات ریاضی متوسط نور مورد نیاز در اتاق بستری…………………49
2-3-8 کدام جهت گیری برای بیمارستان در اقلیم مورد نظرمناسب است؟………….50

فصل سوم(نمونه موردی)

3-1 نمونه های داخلی …………………………. 57
3-1-1 معرفی بیمارستان محک ……………………………. 57
3-1-2 بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز ……………………….60
3-2 نمونه خارجی ….. ….. ………………. 62
3-2-1 بیمارستان کودکان میلر ……………………… 62
3-2-2 بیمارستان کودکان بنز،مسا،آریوزونا …………………………….. 63
3-3 نتیجه گیری ………… …………………………… 66
3-4 نتیجه گیری کلی ………………………… 66

فصل چهارم(اقلیم)

4-معرفی و تحلیل اقلیم شهرستان کرمانشاه ……………………..68
4-1 بررسی خصوصیات جغرافیایی کرمانشاه ……………………. 69
4-1-1 موقعیت ……………………………….. 71
4-1-2- موقعیت فرهنگی …………………. 72
4-1-3- بررسی جمعیت استان . …………………………. 72
4-1-4 خصوصیات اقلیمی ………………………….. 73
4-1-4-1 بارندگی . …………………………………………. 74
4-1-4-2 آب و هوا ……………………………… .76
4-1-5طبقه بندی اقلیمی آب و هوای استان کرمانشاه……………….. 76
4-1-5-1 دما……………………………………77
4-1-5-2 رطوبت ……………………………………………………………………. 78
4-1-5-3 جهت باد ………………………….79
4-1-5-3-1 جهت استقرار ساختمان و وزش باد…… 80
4-1-6نتیجه گیری ………………………………. 82
4-2 معرفی و تحلیل سایت پروژه ……………….. 84
4-2-1 شناسایی سایت ………………………………. 85
4-2-2 موقعیت سایت مورد نظر طراحی ……………….86
4-2-2-1 شکل زمین………………………. 86
4-2-2-2 کاربری های همجوارو دسترسی ها وچگونگی تابش خورشید …………. 88

فصل پنجم(استاندارد ها)

5 -1 طراحی بناهای درمانی ……………………… 90
5-2 تعریف بیمارستان ………………………………….. 92
5-3 موقعیت فعلی بیمارستان ها……………………..93
5-4 مقررات عمومی ………………………….. …..93
5-5 معیارهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ………………..95
5-6 طراحی بیمارستان ……………………………97
5-7 اتاق بستری بیمار ………………………….98
5-7-1 کف سازی اتاق بستری ………………..99
5-7-2 دیوارهای اتاق بستری………………………………..99
5-7-3 سقف های اتاق بستری ……………………99
5-7-4 اتاق بستری یک تختخوابی ………………..100
5-7-5 اتاق بستری چند تختخوابی ………………102
5-8 واحد پرستاری …………….. …………….. ……………..103
5-8-1 مکان ایستگاه پرستاری در بخش های پرستاری …………………..103
5-9 اتاق عمل جراحی ………………………………………104
5-9-1 شرایط بهداشتی اتاق های عمل ……………………..106
5-9-2 منطقه داخلی تالار اتاق عمل …………………….. 107
5-9-3 اندازه اتاق عمل …………………………………..107
5-10 رادیولوژی ……… ……… ………….. 108
5-11 اجزای اتاق سی تی اسکن ………………………..109
5-11-1 موقعیت نصب دستگاه سی تی اسکن ……………….110
5-11-2 محافظت از تجهیزات اتاق سی تی اسکن …………..111
5-12 پرتو درمانی ……… …………………..111
5-13 فیزیوتراپی ………………. ………112
5-13-1 حرکت درمانی …………………………………113
5-13-2 آب درمانی …………………………….113
5-14 تدارکات مرکزی استریل……………….113
5-14-1 رختشوی خانه ………………………………………….114
5-14-2 واحدهای مرطوب( توالت و دستشویی) ………………..116
5-15 ورودی اصلی …………………..116
5-16 لابی.. ……… ……….116
5-17 راهروها ………. …….. ……….117
5-18 پله ها …………………………117
5-19 آسانسورها …………………….117
5-20 نمازخانه ها ………………………………………..118
5-21 آرشیو و انبارها ………………………….118
5-22 دارو خانه ………………….119
5-23 بخش آزمایشگاه ……………… … ……….119
5-24 اتاق های اداری ……. …………………..121
5-25نتیجه گیری………………………….. 131

فصل ششم(طرح نهایی)

6-1 نتیجه گیری……………………………………. .133
6-2مراحل رسیدن به یک طراحی ماندگار…………………… 135
منابع. ……………….. …. 139
6-4 چکیده لاتین……………………………….. 112

این فایل دارای 112 صفحه به صورت word میباشد.


مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 192

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه مجتمع تجاری زیست خاور مشهد معایب دسترسی ها عملکرد فضاها و.... ...

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر و معماری ییل معایب محل قرارگیری دانشگاه آنالیز پلان های طبقات معمار ...

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه آرامگاه خواجه ربیع مشهد و آسیب شناسی های بنا برای درس های آشنایی با مرمت و معماری اسلامی و... موقیعت قرار گیری پلان نما ...

برج های خرقان

برج های خرقان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل درمورد برجهای خرقان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل برج های خرقان که بصورت فایل پاورپوینت و مناسب برای ارائه دادن و کنفرانس می باشد برج های ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاورپوینت تجزیه و تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد ...

رم کولهاس

رم کولهاس

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها ی معماری معاصر با موضوع رم کولهاس که از معماران بزرگ است را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب: بیوگرافی رم کولهاس و ...

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل برج پیزا علت کج بودن برج پیزا -موقعیت قرارگیری معماران ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما