دانلود رساله معماری نقش هندسه در معماری مساجد


دانلود رساله معماری نقش هندسه در معماری مساجد

چکیده

انسان سنتی طاب آن بود که تا سر حد توانایی اش عشقی را که به آفریدگار خود داشت اظهار کند . کسی که به (طبیعت با نحوه ی عملکرد خودش) نزدیک است چاره ئی جز آن ندارد که در وفور الگوها ، طرح ها و رنگ های و نظام هندسی مظاهر خلقت غرق باشد .
آدمی در حد آخرین تجسمات ظاهری خلقت، در حد نقطه ئی محوری در عالم صور ، بر آنست تا مابین کثرت و همان گزافه نمایی باشد، نه از طریق هنری طبیعی گرا بلکه از روی طبیعت گرته برداری می کند وبه مدد هنری نمادین که از نحوه ی تجلی طبیعت تقلید می کند و سطوح را همانگونه اصیل می گرداند که آفرینش به خاک اصالت می بخشد .
اصیل گردانی سطح ها از راه ترسیمات هندسی قصد اولیه سطح آرائی ست؛ تنها از این راه است که معماری می تواند به زیبایی خود برسد.
موضوع چه معماری یادمانی باشد، چه شهری ، و چه محله ای ، به هر تقدیر این فرایند ترسیمات هندسی است که معماری رااعمال می کند. حاصل کار معماری به در کشیدن هنراز هر تعبیر خصوصی و گنجاندن کل هنر در قلمرو آنچه ازلی ست خواهد بود . دیوارها با بافت الگوهایی از آجر و ملات با گچبریها، یا با کاشیکاری های رنگارنگ، دگرگونه می گردند .
طاقها و طاق نماها با گل بوته ها و طرح های هندسی ئی برجسته کاری می شوند تا مگر از سنگینی خود که بازشان می دارد از تقرب به حق ، رهایی یابند .
هنر تام ، اینچنین، صوری محسوس در فضا هستند که عقل را ، فراسوی فضای محدودش ، دامنه می دهد تا به حیطه های والاتری از آگاهی و به درون قلمرو لایتناهی راه یابد .سطح ها میان منظر شهر گسترش می یابند همچون پوست پیکری که ساختار استخوان بندی را،چون پوسته ی انار، هم نهان و هم عیان می سازد . تنها در شکلهای فرو نشسته ی منفی فضاهای مثبت روی می نماید
این تاکید بر آنچه درونی ست، دلالت بر حرکتی مرکز گرا دارد به سوی مقام روح که در دل معماری ، آدمی یا آفریده های طبیعت نهفته است .
هندسه چنان جاذبه ی فو ق العاده ای داشته است که به تنهایی، راهبری متمایز به سوی خلاقیت معماری راتشکیل داده است. در اینجا ما به مهمترین موضوعات مربوطه به هندسه در قالب تلاشی برای دست یافتن به دریافتی جامع ما بین مبانی نظری هندسه و معماری خواهیم پرداخت.که شامل هشت بخش می باشد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
چکیده 1
مقدمه 4

فصل اول: مبانی نظری هندسه و معماری 6

بخش اول:تعریف هندسه 7
بخش دوم : تاریخچه پیدایش هندسه وزمینه ها 10
بخش سوم : هندسه و کاربرد آن در معماری 18
هندسه پایه 19
دایره ومربع 25
دایره روی مستطیل 27
دومربع 29
فرمهای نه مربعی 30
فرمهای چهار مربعی 32
مستطیل های2√:1 و6/1:1 34
مشتقات هندسی 36
چرخش ،جابجایی، و هم پوشی 38
فرفره ای ، شعاعی و مار پیچی 40
شبکه بندی 42
ایجاد تعادل از طریق هندسه 46
بخش چهارم : تعادل و تقارون هندسی 48
نقوش تکرار شونده ی هندسی 48
تساوی 54
گسترش 54
رابطه قرینه سازی و هندسه 55
تقارن انتقالی 57
تقارن انعکاسی 57
تقارن دورانی 58
تقارن مرکب 59
بخش پنجم : ابعاد نمادین در معماری 65
کف 65
دیوار 69
کنج و گوشه 73
بام 74
بخش ششم : هندسه و سازمان فضایی 77
نظم وهندسه 78
سازمان فضایی 79
سازمان فضایی خطی 79
سازمان فضایی مرکزی 81
بخش هفتم: هندسه فرکتال 82
تاریخچه 82
تعریف فرکتال 83
خصوصیات اشکال فرکتال 84
فرکتال از دید هندسی 84
دیدگاه کلی بحث فرکتال 85
فرکتالها و معماری 88
خاصیت خود متشابهی فرکتا لها 88
محاسبه بعد فرکتال ها 88
نمونه هایی از هندسه فراکتال در پیدایش فرم 89
سازه های فرکتال 90
بخش هشتم: نتیجه گیری 92

فصل دوم: معرفی اجمالی و اقلیمی شهرستان خمین 96

بخش اول: بررسی موقیت و ویژگی شهرستان 98
بررسی موقعیت شهرستان (ویژگیهای جغرافیایی وطبیعی ، سابقه تاریخی ، اماکن تاریخی ودیدنی ،تو پو گرافی زمین شناسی) 104
بخش دوم : اقلیم 105
بخش سوم: بررسی چگونگی سوانح طبیعی 112
بخش چهارم : منابع آب ( آبهای سطحی- آبهای زیرزمینی )و پوشش گیاهی و جانوری 113
بخش پنجم : ویژگیهای اجتماعی وفرهنگی شهرستان خمین (جمعیت وساختار آن سواد شاغلین مهاجرت زبان ومذهب آموزش وضع زناشوئی) 116
بخش ششم : ویژگیهای اقتصادی شهرستان خمین (کشاورزی ودامداری وصنایع وخدمات) 120

فصل سوم :بررسی نمونه (هندسی و مسجد) 124

بخش اول : تجزیه وتحلیل برج آزادی 125
شناسنامه بنا 126
تاریخچه 126
سایت پلان برج آزادی 127
برج و طبقات 130
خصوصیات معماری بنا ( الف: فضاهای خارجی و ب : فضاهای داخلی ) 130
بخش دوم : تجزیه وتحلیل مسجد دانشگاه تهران 140
شناسنامه بنا 141
انتظام کلی مسجد 142
معماری ارکان طرح 145
معماری حیاط 145
معماری گنبد خانه 149
همنشینی حیاط و گنبد خانه 151
مسجدو دانشگاه 153

فصل چهارم: استانداردهای عناصر و فضاهای طراحی مسجد 156

بخش اول : هنر معماری مسجد 157
الف) مبانی معنوی طراحی مسجد 157
1- مقیاس انسانی 157
2- استفاده از نقوش اسلیمی 157
3- تضاد بین درون و برون 158
4- ایهام 158
5 – نور یا روشنایی 159
6- ادراک کل، نه جزء 159
7 – خوشنویسی یا آفرینش آگاهی 159
8 – احساس تهیدستی 160
ب ) تعیین مبانی معنوی در عناصر 160
1- فضای مسجد 160
2- شکل 161
3- تقارن 161
4- جهت مندی بنای مسجد 161
5- بی جهتی 162
6- رنگ 162
7- ساقه 162
8-کتیبه 162
بخش دوم : احکام و اجزاء کالبدی شکل گیری مسجد 163
1- دسته ای احکام موثردر شکل گیری معماری مسجد 163
الف . جهت قبله 163
ب . اتصال صفوف 164
ج . آستانه ورود به شبستان 165
د . کفش کن 165
و . وضو 166
ه . آستانه ورود به مسجد 167
2- عوامل و اجزای کالبدی مسجد 168
الف. صحن 168
ب . مناره 169
ج . ماذنه 170
د . هشتی 171
ه. ایوان 171
و. گنبد 171
ن. منبر 172
ی. اساس سازه ای مساجد 172
بخش سوم : فضا های فرهنگی و خدماتی مسجد 175
الف ) – فضاهای فرهنگی 176
ب ) – فضاهای خدماتی 177
فصل پنجم: طراحی 178
عوامل موثر در شکل گیری ایده معماری مسجد 179
طراحی مسجد و سلسله مراتب 179
گرایش های موجود در معماری مساجد اسلام 181
عمده ترین ویژگی های طرح و ساز و کار آن به قرار زیر است 182
نتیجه 182

این فایل دارای 183 صفحه به صورت word میباشد.


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 140

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه مجتمع تجاری زیست خاور مشهد معایب دسترسی ها عملکرد فضاها و.... ...

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر و معماری ییل معایب محل قرارگیری دانشگاه آنالیز پلان های طبقات معمار ...

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه آرامگاه خواجه ربیع مشهد و آسیب شناسی های بنا برای درس های آشنایی با مرمت و معماری اسلامی و... موقیعت قرار گیری پلان نما ...

برج های خرقان

برج های خرقان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل درمورد برجهای خرقان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل برج های خرقان که بصورت فایل پاورپوینت و مناسب برای ارائه دادن و کنفرانس می باشد برج های ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاورپوینت تجزیه و تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد ...

رم کولهاس

رم کولهاس

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها ی معماری معاصر با موضوع رم کولهاس که از معماران بزرگ است را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب: بیوگرافی رم کولهاس و ...

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل برج پیزا علت کج بودن برج پیزا -موقعیت قرارگیری معماران ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما