دانلود رساله طراحی معماری مدرسه ابتدایی


دانلود رساله طراحی معماری مدرسه ابتدایی

مقدمه:

فضاهای معماری، پدیده های کالبدی هستند که بسیاری از خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تمدن یک جامعه را بازتاب می دهند. اکثریت عظیمی از فضاهای سنتی بر اساس انطباق نیازهای انسانی و شرایط محیطی و طبیعی ساخته شده اند.معماری سنتی ضمن انطباق دقیق با شرایط اقلیمی و استفاده از امکانات و انرژی های موجود در محیط و همچنین ایجاد رابطه ای معتدل بین انسان،طبیعت و معماری، الگوهای جالبی را به عنوان فضای زیست ارائه می دهد. تفکر معماری سنتی و بومی با ارزش دادن به انسان و تلقی نمودن به او به عنوان موجودی زنده،متحرک و متفکر و نیازمند به طبیعت و شرایط مناسب زیست،و همچنین شناخت دقیق طیبعت محیط و تغییر تنوع آن در طول سال و ساعات مختلف شبانه روز به خلق و ساخت فضاهای کالبدی مناسب در حد امکانات زمان دست یافته است. از این رو شناخت این معماری از اهمی ویژه ای برخوردار است.
لوئی کان Louis I Kahn واژه مدرسه را چنین تعریف می­کند:
“تمام مکان­هایی که انسان برای تامین خواسته خود در فراگیری، از آنها استفاده می­کند مدرسه نام دارد و این مکان­ها، تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات نمی­باشند بلکه برای فهم و ادراک دلایل وجود هر چیز و مناسبت­های دو جانبه و روابط بین انسان و طبیعت نیز مورد استفاده قرار می­گیرند.”
به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، معماری با قدمتی به اندازه تاریخ انسان، به عنوان بخش مهمی از فرهنگ، نقش اساسی در شکل­گیری و تکامل بشر بر عهده دارد. در این میان، معماری فضاهای آموزشی که دوره زمانی نسبتا طولانی­تری از عمر انسان­ها را در خود جای می­دهند، سهم بسزایی در این روند دارند. چراکه ویژگی­های خاص محیطی متاثر از هر دو مقوله معماری و آموزش نظیر نور، رنگ و …، به­ویژه تاثیر فضای آموزشی بر کیفیت آموزش و رفتار دانش­آموزان و معلمان، سبب رابطه­ای بسیار تنگاتنگ میان معماری و آموزش شده است. والتر گروپیوس در این مورد می­گوید: “اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه­ای ثمربخش برای نسل آینده باشد، محیط و ساختمان­هایش می­بایست خلاقه باشند، نه تقلید شده. محیطی محرک برای آزادکردن اندیشه و بیان خلاقه، به همان اندازه روش تدریس دارای اهمیت است.”
فصل اول : بیان موضوع طراحی
۱-عنوان و مقدمه
-۲ بیان مساله و ضرورت طراحی
-۳ ساختار تحقیق
-۴ اهداف طراحی
فصل دوم: مطالعات پایه
۱-تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
۲-اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
۳-آموزش و پرورش در دوره باستان
۴-آموزش و پرورش در دوره معاصر ایران
۵-اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی
۶-تاریخ آموزش در اسلام
۷-مدرسه در دوره اسلام
۸-آموزش و پرورش و نظریه تفسیری مایکل یانگ
۹-موضوع های اصلی مورد توجه در رهیافت تفسیری آموزش و پرورش
۱۰-آموزش و اهداف آن
۱۱-مراحل آموزش
۱-۱۱روش گفتاری
۲-۱۱بحث گروهی
۳-۱۱روش نمایشی
۴-۱۱روش آزمایشگاهی
۵-۱۱آموزش گروهی
۶-۱۱روش آموزش انفرادی
۱۲-بررسی دوره آموزش ابتدایی در ۵ کشور :
۱-۱۲ژاپن
۲-۱۲هنوستان
۳-۱۲ترکیه
۴-امریکا
۵-۱۲مالزی
۱۳-سیر تحول مدارس در چهار فصل تاریخی ایران:
۱-۱۳پیش از اسلام
۱-۱-۱۳آیین زرتشت
۲-۱-۱۳نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی
۳-۱-۱۳ظهور ونفوذ مسیحیت در ایران
۲-۱۳ابتدای دوران اسلامی(سلجوقیان تا تیموریان)
۱-۲-۱۳روش تدریس حلقه
۳-۱۳عصر صفویان
۱-۳-۱۳سازماندهی آموزش
۲-۳-۱۳مدارس صفوی(بررسی کالبدی)
۴-۱۳دوران معاصر
۱-۴-۱۳مقطع و برنامه آموزشی
۲-۴-۱۳اهداف و مقاطع آموزش
۳-۴-۱۳محتوای آموزش
۴-۴-۱۳منظور و انگیزه های آموزش
۱۴-مدارس سنتی
۱۵مدارس وزارتخانه ها
۱۶مدارس خارجیان
۱۷-مدارس دخترانه و تاریخچه آن:
۱-۱۷مدرسه دوشیزگان
۲-۱۷مدرسه ناموس
۳-۱۷مدرسه پرورش
۱۸مدارس دخترانه و ویژگی های خاص آن
۱۹-روانشناسی در معماری مدارس
۱-۱۹ایمنی روانی در مدارس
۱-۱-۱۹توجه به اصول روانشناسی در معماری
۲-۱-۱۹امنیت در فضای آموزشی
۲۰-مناسب سازی ساختمانهای مدرسه
۲۱-ویژگیهای معماری مدارس
۱-۲۱ضوابط و استانداردهای طراحی مدارس
۱-۱-۲۱آیین نامه ها
۲-۱-۲۱عوامل آسیب زا در مدارس
۳-۱-۲۱ضوابط و طراحی فضای آموزشی
۴-۱-۲۱روش ها ی نوین در طراحی مدارس
۵-۱-۲۲روشنایی در مدارس
۲۲-مفهوم وکارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید
۱-۲۲نگره کلاسیک و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
۲-۲۲نگره مدرن و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
۳-۲۲نگره سنتی و الگوی عملکردی فضای باز در مدارس قدیمی اسلامی
۲۳-ضرورت ایجاد فضای باز در مدارس
۱-۲۳استانداردهای فضای سبز در مدارس
۲-۲۳مکان یابی و طراحی فضای بازی برای کودکان
۳-۲۳عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان
۴-۲۳اصول طراحی زمین های بازی کودکان
۲۴-بهداشت در مدارس
۲۵-تأثیر اقلیم های چهارگانه بر معماری مدارس
۱-۲۵اقلیم سرد
۱-۱-۲۵ویژگی اقلیمی
۲-۱-۲۵نیازهای حرارتی
۳-۱-۲۵راهبردهای طراحی
۴-۱-۲۵اندازه سایبان و پنجره ها
۵-۱-۲۵مصالح و ساختمان
۶-۱-۲۵رنگ سطوح خارجی
۲-۲۵اقلیم گرم و خشک
۳-۲۵اقلیم گرم و مرطوب
۴-۲۵اقلیم بارانی
فصل سوم :کودک
۱-پیمان نامه جهانی کودک
۲-نیازهای اساسی کودک
۳-مراحل رشد کودک
۴-بحث روانشناسی کودک
۵-کودک ورنگ
۶-آموزش یادگیری در کودکان
۷-مراحل یادگیری در کودکان
۸-کودک- معماری –فضا
۹-مکان مناسب برای کودک
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی
-۱ بررسی نمونه‌های داخلی
۱-۱ -مدرسه چهارباغ اصفهان
-۲-۱ مدرسه خان شیراز
۲- بررسی نمونه‌های خارجی
Chugach Optional Elementary School2-1
Clearview Elementary School2-2
فصل پنجم : مطالعات زمینه
مطالعات زمینه
۱-ویژگی جغرافیایی شهرستان بوکان
۱-۱حدود شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی
۲-ویژگی سیاسی و اداری شهرستان بوکان
۳-ویژگی جغرافیای طبیعی شهرستان بوکان
۱-۳موقعیت و حدود و وسعت شهرستان بوکان
۲-۳نقشه بررسی وضعیت توپوگرافی شهرستان بوکان
۳-۳کوههای شهرستان بوکان
۴-۳دشت های شهرستان بوکان
۵-۳دره های شهرستان بوکان
۶-۳غارهای شهرستان بوکان
۴-آبهای سطحی شهرستان بوکان
۵-زمین شناسی شهرستان بوکان
۱-۵لرزه خیزی
۲-۵خاک شناسی شهرستان بوکان
۶-پوشش گیاهی شهرستان بوکان
فصل ششم : معرفی سایت پروژه
ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی۱
۲- سایت معرفی
۲-۱- وضعیت فیزیکی زمین اندازه‌های سایت
۲-۲ موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف
۲-۳- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن
هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه
۱. مبانی نظری خاص طرح
۲. روند طراحی
۳. لکه های پیشنهادی
۴. احجام پیشنهادی
۵. دیاگرام توجیه طرح پروژه
فصل نهم : مدارک و نقشه های طرح
مدارک و نقشه های طرح

این رساله دارای 157 صفحه به صورت فایل word میباشد.


مبلغ قابل پرداخت 16,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 135

دیدگاه های کاربران (0)

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه مجتمع تجاری زیست خاور مشهد معایب دسترسی ها عملکرد فضاها و.... ...

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر و معماری ییل معایب محل قرارگیری دانشگاه آنالیز پلان های طبقات معمار ...

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه آرامگاه خواجه ربیع مشهد و آسیب شناسی های بنا برای درس های آشنایی با مرمت و معماری اسلامی و... موقیعت قرار گیری پلان نما ...

برج های خرقان

برج های خرقان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل درمورد برجهای خرقان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل برج های خرقان که بصورت فایل پاورپوینت و مناسب برای ارائه دادن و کنفرانس می باشد برج های ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاورپوینت تجزیه و تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد ...

رم کولهاس

رم کولهاس

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها ی معماری معاصر با موضوع رم کولهاس که از معماران بزرگ است را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب: بیوگرافی رم کولهاس و ...

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل برج پیزا علت کج بودن برج پیزا -موقعیت قرارگیری معماران ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما