دانلود رساله ارشد نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

دانلود رساله ارشد نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

چکیده:اسطوره روایتگر رویدادی است که بشریت از طریق تمسک به آن به رفع بیگانگی از پدیده های طبیعی پیرامون خود می پردازد. از مهمترین راه های شناخت اساطیر حاکم بر یک جامعه باستانی، مطالعه تدفین های آن است. شاید بتوان گفت آداب تدفین و اساطیر مرتبط، معلول دیدگاه انسان درباره مرگ و درگذشتگان بوده که در طول زمان دستخوش تحول و تطور گردیده ...

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
دانلود رساله کامل کتابخانه

دانلود رساله کامل کتابخانه

پیشگفتارکتابخانه گردآورنده تلاش های فرهنگی، هنری، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کتابخانه نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین ...

مبلغ قابل پرداخت 14,500 تومان

انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
دانلود رساله کامل موزه سینما

دانلود رساله کامل موزه سینما

عنوان                 فهرستمقدمه:               7پیش گفتار:                 10ضرورت مطالعه و طراحي ( كمي و كيفي )               12تعيين اهداف و برنامه كلي پروژه                 12فصل اول مطالعات پایه ( میانی نظری)                13مطالعات پایه(مبانی ...

مبلغ واقعی 20,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان

انتشار : ۱۵ آذر ۱۳۹۵
رساله مجموعه فرهنگی  ورزشی  تفریحی

رساله مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی

مقدمهطرح موضوعاهمیت طرحفصل اول:کلیات طرح۱-۱اهداف طرح۱-۲فرضیه ها یا سوال ها۱-۳تعریف اصطلاحات وواژه ها ی طرح فصل دوم: مروری برپیشینه تحقیق۱-۲مقدمه۲-۲فرهنگ ومجموعه فرهنگی۲-۳توسعه فرهنگی واهمیت ایجادمجموعه های فرهنگی۴-۲عوامل موثردر توسعه فرهنگی۵-۲نمونه مجموعه فرهنگی در کشورهای جهانمرکز فرهنگی شونانداموزه ی کودکان در هیوگوی ...

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان

انتشار : ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
دانلود رساله معماری موزه مردم و دریا

دانلود رساله معماری موزه مردم و دریا

عنوان صفحه - مقدمه ۱اکولوژی ۳ -دیدکلی ۳-تقسیمات اکولوژی ۵ -مباحث مورد بحث در اکولوژی ۶ -منابع و مأخذ ۹ فرهنگ و موزه ۱۰ فرهنگ ۱۱ -تعریف و مفهوم فرهنگ ۱۱ -تجلی فرهنگ چیست ۱۲ موزه ۱۵-تعریف موزه و کاربری آن ۱۵ -انواع موزه ۱۹ -اهداف اصلی موزه ها ۲۷-تاریخچه و معماری موزه در ایران ۲۹ -نمونه های موردی ۳۱ -معماری موزه ۳۷ -برنامه عملکردی و فیزیکی ...

مبلغ قابل پرداخت 12,500 تومان

انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
دانلود رساله مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی

دانلود رساله مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی

فهرستفصل اول.........................۲ویژگی های کلی استان.........................۲مشخصات کلی شهرستان یزد...................................۲ویژگی های تاریخی شهر یزد.....................۳وجه تسمیه..............................۳پیدایش شهر............................۳گسترش شهر.........................۳ویژگی های جغرافیایی شهر یزد....................۴زمین شناسی و تکتونیک.............................۵زمین ...

مبلغ قابل پرداخت 14,500 تومان

انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
دانلود رساله کامل موزه دفاع مقدس

دانلود رساله کامل موزه دفاع مقدس

فصل اول مطا لعات پایه................۱۱-۱تعریف موزه................۲۲-۱ معنای لغوی و اصطلاحی موزه...........................۲۳-۱ تاریخچه موزه..............................۲۴-۱ پیدایش موزه در جهان....................۷۵-۱ انقلاب موزه ها.............................۸۶-۱ زمان و چگونگی وقوع انقلاب های موزه ای در ایران........................۸۷-۱ نحوه برقراری ارتباط با بازدید کنندگان....................۹ فصل دوم ...

مبلغ قابل پرداخت 130,000 تومان

انتشار : ۲ بهمن ۱۳۹۴
دانلود رساله کامل مجموعه گردشگری

دانلود رساله کامل مجموعه گردشگری

بخش اول : ۱-۱ : طرح مساله و ضرورت اجرای طرح۱-۱-۱ : مقدمه۱-۱-۲ : فرضیات ۱-۱-۳ : اهمیت وضرورت انجام طرح ۱-۱-۴ : اهداف طرح۱-۲ : تاریخچه موضوعیطبیعت گردی پایدارصنعت توریسم و گردشگریتاریخچه گردشگریجاذبه گردشگریانواع جاذبه ها گردشگریگردشگری در ایرانانسان،طبیعت و طبیعت گردیگردشگری در طبیعت(طبیعت گردی)جایگاه و اهمیت طبیعت گردی و منافع آنلزوم ...

مبلغ قابل پرداخت 140,000 تومان

انتشار : ۲ بهمن ۱۳۹۴
دانلود رساله موزه هنر و مجسمه سازی

دانلود رساله موزه هنر و مجسمه سازی

مقدمه ۱۱-۱ - تعریف هنر ۱۳۱-۲ -شناخت هنر ۱۵۱-۲-۱ -حس زیبایی ۱۵۱-۲-۲ -تعریف زیبایی ۱۶۱-۲-۳-تمایز هنر و زیبایی ۱۶۱-۳ -مفهوم هنر، هنرمند و اثر هنری ۱۷۱-۳-۲ -اثر هنری ۱۹۱-۴ -دسته بندی هنر ۲۰۱-۵ -ریشه هنر ۲۱۱-۶ -اصول و ارکان هنر ۲۲۱-۷ -هنر اجتماعی ۲۴۱-۷-۱ -هنر و ارتباط ۲۴۱-۷-۲ -وضعیت کنونی هنر ایران ۲۵۱-۸ -نظریه هنرمندان ۲۷۱-۹ -هنر از دید حکما و فلاسفه ...

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
دانلود مقاله کامل کتابخانه

دانلود مقاله کامل کتابخانه

فهرستمقدمهعنـوان پروژهبیان ضرورت های طراحیبیان اهـداف طراحیفصل اول1-1بخش اول : ارتباط و کتابخانه1-1 -1 تعریف ارتباط1-1-2 ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی1-1-3 کتابخانه و فرایند ارتباط1-1-4 کتابخانه، نهادی اجتماعی1-1-5 کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه 1-2 بخش دوم: فرهنگ1-2-1 اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه1-3 بخش سوم: کتاب1-3-1 تعریف ...

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان

انتشار : ۲۴ تیر ۱۳۹۴
دانلود مطالعات کامل مجموعه ورزشهای آبی

دانلود مطالعات کامل مجموعه ورزشهای آبی

فهرست مطالب چکیده فصل اول : کلیات۱-۱ـ هدف از پژوهش  فصل دوم : مطالعات محیطی۲-۱ـ موقعیت جغرافیای استان.............................................۲۲-۲-۱٫ـ وسعت ................................................................................. ۳۲-۲-۲ـ جغرافیای طبیعی .................................................................۴۲-۲-۳ـ آب هوا........................................................................ ............۵۲-۲-۴ـ پوشش گیاهی ...

مبلغ قابل پرداخت 14,500 تومان

انتشار : ۱۹ تیر ۱۳۹۴
دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده مقدمه....................................... 1 طرح مسئله................................... 3 فصل اول مطالعات شناخت پایه ای موسیقی................. 12 بخش اول-موسیقی و تصویرهای انسانی............. 13 بخش دوم-کلیاتی درباره ی موسیقی............... 14 2-1-موسیقی................................... 14 2-2-نت....................................... 14 2-3-کلید..................................... ...

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان

انتشار : ۱۹ تیر ۱۳۹۴
دانلود مطالعات کامل هتل چهار ستاره

دانلود مطالعات کامل هتل چهار ستاره

فهرست مطالبعنوان مقدمه بسط موضوع طرح بخش اول: مطالعاتفصل اول: مطالعات وضع موجود 1- 1- 1- موقعيت جغرافيايي استان تهران 1- 1- 2- موقعيت جغرافيایي شهر تهران 1- 1- 3- شناخت زمین طرح 1- 1- 4- مطالعات اقلیمی 1- 1- 4- 1- استان تهران الف- تابش خورشید ب- باد پ- درجه حرارت ت- بارش ج- پوشش گیاهی 1- 1- 4- 2- شهر تهران الف- باد ب-درجه حرارت پ- رطوبت ت- توپوگرافی ج- گسل های ...

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان

انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۴
دانلود مطالعات پایان نامه مجتمع تجاری

دانلود مطالعات پایان نامه مجتمع تجاری

تاریخ مجموعه های تجاری.........................................................................................................19-2 معیار های مبانی نظری طراحی..................................................................................................20-44 انسان و طبیعت.....................................................................................................................59-45 معرفی نمونه های ...

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

انتشار : ۱۴ تیر ۱۳۹۴
دانلود مطالعات کامل فرودگاه

دانلود مطالعات کامل فرودگاه

چکیده: ۹اهمیت فرودگاه ۹پیشگفتار: ۱۱حرکت ناشی از نیروهای محیطی: ۱۳عوامل ایجاد حرکت ۱۵بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت ۱۷انتظار ۱۷بحران ۱۹فصل اول: ۲۰معرفی استان آذربایجان غربی ۲۰۱-۱ موقعیت جغرافیایی،حدود،وسعت: ۲۱۱-۲ موقعیت تاریخی: ۲۴کرانه غربی شهرستان ارومیه ۲۸۱-۳ ویژگی های انسانی: ۳۵۱-۳-۱ نژاد ۳۵۱-۳-۲ نژاد مادها ...

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۴
دانلود مطالعات  کامل مجموعه فرهنگی آموزشی

دانلود مطالعات کامل مجموعه فرهنگی آموزشی

فهرست مطالب:۱- فصل اول : کلیاتی در مورد صنایع دستی ۱۳۱-۱صنایع دستی از دیدگاهای مختلف ۱۴۲-۱ نگرشی بر تاریخچه صنایع دستی ایران ۱۷۳- ۱ جایگاه صنایع دستی در ایران ۱۹۱-۳-۱ توجیه اقتصادی ۲۰۲-۳-۱ توجیه فرهنگی و اجتماعی ۲۱۱-۲-۳-۱- صنایع دستی و فرهنگی خودی ۲۲۲-۲-۳-۱ صنایع دستی و فرهنگ بیگانه ۲۳۳-۳-۱صنایع دستی و ارزشهای هنری و تاریخی ۲۴۴-۱ آشنایی ...

مبلغ قابل پرداخت 15,500 تومان

انتشار : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
مطالعات کامل هتل5ستاره

مطالعات کامل هتل5ستاره

این رساله در قالب ۲۸۰ صفحه به صورت word میباشدفهرست :مقدمهفصل اول(گردشگری)بخش اول(مفاهیم گردشگری)تاریخچه توریسمعوامل توسعه توریسمانواع جهانگردی با توجه به انگیزهجهانگردی از نظر نوع مسافرتتاثیرات گردشگری بر جمعیتراهبردهای حوزه گردشگریبخش دوم(تحلیل گردشگری ایران)اولین اقامتگاهها در ایرانجاذبه‌های توریستی ایرانتوریسم و ...

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان

انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده مقدمه………………………………… ۱ طرح مسئله…………………………….. ۳ فصل اول مطالعات شناخت پایه ای موسیقی…………….. ۱۲ بخش اول-موسیقی و تصویرهای انسانی…………. ۱۳ بخش دوم-کلیاتی درباره ی موسیقی…………… ...

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
مطالعات خانه شعر و ادب

مطالعات خانه شعر و ادب

فهرست مطالبچکیده------------------------------------11- مقدمه --------------------------------32- درمقیاس شهر--------------------------------71-2 تاریخچه ---------------------------------82-2 ویژگی های اقلیمی ----------------------------113- در مقیاس منطقه ------------------------------------131-3 موقعیت جغرافیایی سایت---------------------------------142-3 بررسی وضع موجود شبکه ی معابر منطقه ی یک ------------------163-3 بررسی سیستم حمل و نقل و ترافیک ...

مبلغ قابل پرداخت 16,000 تومان

انتشار : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
دانلود مطالعات  کامل طراحی بانک

دانلود مطالعات کامل طراحی بانک

فهرست مطالب  چکیدهفصل اول: مبانی نظری طراحی بانک1-1 تعريف واژه بانک2-1 تاريخچه بانکداري در ايران1-2-1 بانک جديد شرق2-2-1 بانک شاهنشاهي ايران3-2-1 بانک استقراضي ايران4-2-1 بانک عثماني3-1 آغاز کار بانک‌هاي ايراني1-3-1 بانک سپه2-3-1 بانک ملي3-3-1 بانک کشاورزي4-3-1 بانک مسکن5-3-1 بانک صنعت و معدن4-1 طراحي و بانک1-4-1 اهميت مسئله طراحي در ساختمان ...

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

انتشار : ۱۰ فروردین ۱۳۹۴

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

نقشه های مسکونی و آپارتمانی

نقشه های مسکونی و آپارتمانی

نقشه های مسکونی و آپارتمانی ,دانلود نقشه خانه های آپارتمانی, پلان خانه آپارتمان ,خرید نقشه خانه آپارتمانی, خرید نقشه های معماری, فروش نقشه آپارتمان ,خرید نقشه آپارتمان ,دانلود نقشه آپارتمان, خرید پلان آپارتمان ,دانلود فایل نقشه خانه آپارتمانی ,پروژه های آپارتمانی, ...

نقشه های مسکونی و ویلایی

نقشه های مسکونی و ویلایی

نقشه های مسکونی و ویلایی ,نقشه خانه های ویلایی ,فروش پلان خانه های ویلایی, پروژه های ویلایی,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه ویلا,ویلاهای کوچک, ویلاهای ساحلی ,نقشه ویلایی ,پلان ویلا ,خرید نقشه خانه ویلاییع خرید نقشه های معماری, فروش نقشه ویلا, خرید نقشه ویلا ,دانلود نقشه ویلا ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

پلان آشپزخانه با جزئیات

پلان آشپزخانه با جزئیات

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق پلان آشپزخانه با جزئیات را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... در این تحقیق که بسیار مناسب برای دانشجویان معماری و عمران و علاقمندان به نقشه کشی است ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما